Izstādes martā

Abonementā:

           "Tur prieks ar bēdām kopā savīts..."

           "Ar sapni par dzimteni Sibīrijas sniegos"

Bērnu literatūras nodaļā; 

            "Noteikumi - kā Tu tos ievēro? 

                                ( Informācija datorlietotājiem)

            "Gaidīsim gājputni!"

Lasītavā:

            "1949.gada 25.marts. Vēsture.Piemiņa"