Izstādes janvārī

Abonementā

        "Caur balto pārslu deju

          Mēs cits pie cita ciemos ejam..."

Ciklā "Mūsu jubilāri"

            "Rakstniekam Olafam Gūtmanim -70"

Bērnu literatūras nodaļā: 

             "Katram kaut kas....."(V.Ļūdēnam -70)

             "Ar grāmatu gudrāk!"

Lasītavā:

          "Atcerēsimies 1991.gada barikāžu laiku!"

          "Ko sola zvaigznes 2017.gadam?"