Izstādes decembrī

Abonementā:

             "Jaukākās zvanu skaņas

              Atnes mums Ziemasvētku laiks...."

        Ciklā "Mūsu jubilāri"

                  "Rakstniekam Zigmundam Skujiņam-90"

Bērnu literatūras nodaļa:

              "Kad Ziemassvētku zvaigzne mirdz....."

              "V.Disneja grāmatas bērniem"

               "Mēs te - ap eglīti!"

Lasītavā: 

                "Skan Ziemassvētku zvani!"

         Ciklā "Labo darbu vācelīte"

             12.izstāde "Ziemassvētkus - katrā mājā!"