Bibliotekārā stunda 1.klasei "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" un radoša nodarbība "Katram savu grāmatzīmi"