Burtoša as čempionāts D.Ozoliņa Apes vidusskolas 2.klases skolēniem.