Izstādes novembrī

Abonementā:

            ".....pacel ābolu

                 akmeni paņem

                 viss stāsta

                 par tēvu zemi..."  (I.Ziedonis)

           "Aizmirstās lappuses"

   Ciklā "Mūsu jubilāri"

                  "Rakstniecei Dainai Avotiņai - 90"

Bērnu literatūras nodaļā:

             "Spēka vārdi Latvijai!"

              "Niķniķa piedzīvojumu valstībā"

                            ( Rakstniekam Ē.Kūlim - 75)

Lasītavā:

           "Latvija - Tu mana uz mūžu!"

   Ciklā "Labo darbu vācelīte"

                 11.izstāde "No omītes zālīšu pūra"