Izstādes augustā

Abonementā:

              "Zemes un ziedu spēks -Tavai veselībai"

        Ciklā "Mūsu jubilāri"-

              "Skolotājam, folkloristam Dāvim Ozoliņam - 160"

Bērnu literatūras nodaļā:

               "Mazo nebēdņu jaunie piedzīvojumi"

Lasītavā:

               "Apei - 88. dzimšanas diena"

         Ciklā "Labo darbu vācelīte"

             8.izstāde "No vecmāmiņas recepšu grāmatām"