Izstādes decembrī

Abonementā:

                    "Ar labiem vārdiem,

                     Gaišām domām,

                     Ar uzticību

                     Ziemassvētki nāk..."

    Ciklā "Mūsu jubilāri" - "Rakstniecei Regīnai Ezerai - 85"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                  "Un katru gadu Ziemassvētki nāk..."

                   "Sniegpārslu virpulī"

Lasītavā:

                "Uz aizejošo gadu atskaties!"

      Ciklā "Latviskās dzīvesziņas kalendārs"

                  11.izstāde "Ziemassvētki"