Dzejnieks Marts Pujāts

 

          Dzimis 1982. gada 7. februārī Ogrē. Uzaudzis Ikšķilē, no 7 gadu vecuma apguvis mūziku Rīgas E. Dārziņa mūzikas vidusskolā, no 7. klases turpina mācības Rīgas Doma kora skolā, kur mācās kompozīciju pie komponistiem Paula Dambja un Pētera Vaska un dzied skolas zēnu korī, ar kuru kopā koncertējis dažādās valstīs. Tomēr pēc skolas beigšanas 2000. gadā savu turpmāko dzīvi Marts vairs nesaista.

         2000.gadā viņš īslaicīgi studē LU Filoloģijas fakultātē, vēlāk mācās arī Latvijas Kultūras akadēmijā. Pēc tam strādājis dažādās reklāmas aģentūrās par reklāmas tekstu autoru.

        Dzejoļus Marts sāk rakstīt 14 gadu vecumā. 1998. gadā viņš pirmoreiz piedalās Jauno autoru seminārā un nometnē “Aicinājums”, šajā gadā ir viņa pirmās dzejas publikācijas. Vēlāk viņš publicē arī stāstus, kā arī slejas laikrakstā “Kultūras Forums”.

       2000. gada pavasarī viņa dzejoļu krājuma manuskripts “Tuk tuk par sevi” saņem Klāva Elsberga prēmiju un gada beigās tiek izdots grāmatā, padarot viņu par vienu no spilgtākajiem savas paaudzes dzejniekiem.

       2005. gadā Maskavā izdota bilingvāla M. Pujāta dzejas izlase “Divzvaigžņu baznīcas”, kuru krieviski atdzejojis Aleksandrs Zapoļs.

       2006. gadā nāk klajā otrais dzejas krājums “Mūsu dziesma”, kurš piesaka lakoniskāku un atsvešinātāku poētiku. M. Pujāta dzeja iekļauta arī latviešu dzejas antoloģijās angļu valodā (2001), bulgāru valodā (2008), zviedru valodā (2008) un lietuviešu valodā (2012), kā arī kopkrājumā “Six Latvian Poets”, kas Ievas Lešinskas atdzejojumā izdots Lielbritānijā 2011. gadā.

      2013. gadā nāk klajā M. Pujāta trešais dzejoļu krājums “Nāk gaismā pati lampa”, kuram tiek piešķirta žurnāla “latvju Teksti” dzejas balva. Krājums tiek nominēts TV raidījuma “100 grami kultūras” balvai “kilograms kultūras”, tas saņem Literatūras gada   balvu kā labākais dzejoļu krājums.

       M. Pujāta dzeja ir pārdroša, lakoniska, saviļņojoši smalka. Tā aizķer, uzrunā un iepriecina – ar tēliem, vārda spēlēm, noskaņu…

Tikšanās ar Martu Pujātu D. Ozoliņa Apes vidusskolā

 2015. gada 10. septembrī plkst.11.30