Dzejnieces  Kornēlijas Apškrūmas grāmatu "Saules pieskāriens" un "Mātes svētība" atvēršanas svētki