Izstādes maijā

Abonementā:

                   "Krūmā auga baltas puķes

                     Šai āriņa maliņā;

                     Pulkiem jāja sveši ļaudis

                    Šo puķīšu raudzīties" (pavasara darbi dārzā)

        Ciklā "Mūsu jubilāri"- "Rakstniekam, komponistam Marģerim Zariņam - 105"

Bērnu literatūras nodaļā:

                    "Māmulīt, es Tevi mīlu!"

                    "Mārim Rungulim - 65"

                     "Uzziedēja vasariņa!" (veltīta Vasarsvētkiem)

Lasītavā: 

                  "Pasakiet Mātei - paldies!"

                  "Zāļu tējas - veselības garants"