31.martā                 plkst.1500

 

 

Apes bibliotēkas lasītavā 

 

,, Pasaules dabas un cilvēku radītie brīnumi”

 

          Saruna kopā ar pasaulesapceļotāju

                  ELLU  BEZRUKIH