Spārīte, Lida Pakraste, māksliniece Dina Ābele, 216.lpp

Lasītājs atver romānu, paiet vairākas stundas un tikai tad grāmata, jau  izlasīta, tiek nolikta malā.

Spārītes, Edgara, Ralfa, Ineses dzīvē pagājis vien gads, bet šķiet, katrs no viņiem šī gada laikā izdzīvojis

vairākas dzīves. Jūtu  trauslums mijas ar pārdzīvotām  kaislībām, pat traģēdijām, pragmatisms ar jaunības

ideālismu. Vai pārmetumi, gļēvums un noklusēšana nebruģēs ceļu jauniem pārpratumiem? Vai seno dienu

sapņu meitene Spārīte izvēlējusies citu? Atkal sastaptais bērnības dienu kokgriezējs vai jaunais arhitekts un viņa sapņu zeme Norvēģija?

Vai sastapšanās ar Edgaru būs vien nejaušība?

Vilinājumu ir daudz. Un Latvijā mītošo grāmatas varoņu kaislības vēl uzkurina stāsts, kas vienlaikus risinās viņu ģimeņu un draugu peļņas zemēs.

Bērnības meži, jūra un kastanis pie viņu mājas Rīgā vai tālās zemes kalni? Tie satuvina, tie attālina.

 

Viņu dzīves tikai sākas un viņiem jau jāizvēlas, bet viņi taču mīl…