11.februārī - Apes pilsētas 86.dzimšanas dienā -

      plkst 16.00 Apes tautas namā

     aicinām iepazīt dažādu laikmetu radošos apeniešus- literātus!

  Tikšanās ar Jāni Vaheru , Jāni Miezīti un citiem vietējiem autoriem.

Novadnieku grāmatu izstāde

Erudīcijas konkurss klātesošajiem