Izstādes februārī

Abonementā:

      "Pie sveces

        mēs iekritām savā dvēselē

        un spīdam no turienes..."(O.Vācietis)

 Ciklā "Mūsu jubilāri"-

              "Rakstniekam Jēkabam Janševskim -150"

Bērnu literatūras nodaļā:

         "2015 - Kazas gads"

          "Jaunumi bērnu grāmatu pasaulē"

Lasītavā:

          "Es iešu meklēt ziedus,

           Kuriem ziedēt liek mīlestība..."

          "Dators - draugs vai drauds?"

Ciklā "Latviskās dzīvesziņas kalendārs"

                  3.izstāde "Meteņi"