Izstādes janvārī

Abonementā

           "Šo ziemu pārziemot

             Un pavasarī sēties

             Kā  gaismai debesīs...."(G.Godiņš)

    Ciklā "Mūsu jubilāri"

              "Rakstniekam, publicistam un ārstam Jānim Liepiņam-85"

              "Rakstniecie Gundegai Repšei-55"

Bērnu literatūras nodaļā:

              "Esi draugos ar labu grāmatu!"

              "Tavs vērtējums "Bērnu/jauniešu žūrijas " grāmatām"

Lasītavā:

              "Deg atmiņu ugunskuri"(Barikādēm -24)

              "Ko sola 2015.- Kazas gads?"

       Ciklā "Latviskās dzīvesziņas kalendārs"

                    1.izstāde   "Zvaigžņu diena"

                    2.izstāde    "Sveču dienā"