Tikšanās dzejas un ceļojumu pasaulē "Es dāvāšu tev savus sapņus"

aicina IVETA KRŪMIŅA un HARDIJS MADZULIS. (liriska saruna un ceļojumu iespaidi bildēs un stāstos)