Izstādes decembrī

Abonementā:   "Ziemassvētki.Debess gaisma plūst,

                          Viņas staros tumsai jāizkūst..."

                         "Klāsim Ziemasvētku galdu!"

     Ciklā "Mūsu jubilāri"

                           "Rakstniekam Pāvilam Rozītim -125"

Bērnu literatūras nodaļā:

                            "Adventes gaišums ienāk Tevī....."

                            "Tas var Jūs interesēt!"

Lasītavā:

               "Krīt sniegpārslas,lido sapņi,

                 Bet zem brīnuma spārniem

                 Piepildīts laiks

                 Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne."