Izstādes novembrī

Abonementā:

                  "Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai..."

                   "To vari arī Tu!"

        Ciklā "Mūsu jubilāri!" -

                    "Rakstniekam Kārlim Skalbem - 135"

Bērnu literatūras nodaļā:

                    "Ai, skaitā Tēvu zeme!"

Lasītavā:

             "Manai Latvijai - 96"