Izstādes oktobrī

Abonementā:

                "Ritms dabā un cilvēku dzīvē!"

                  Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                     "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei -116"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                "Rudens rūķi arājiņi,

                  Pilnas klētis darījuši..."

                "Pasaule tavā bibliotēkā!"

 

Lasītava:

           "Apes novada lauku labumi"