Izstādes septembrī

Abonementā:

           "Kad septembris - mēs sanākam pie Raiņa..."

            Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                             "Rakstniekam Ernestam Aistaram -115"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                                 "Mana krāsainā pasaule"

Lasītavā:

             "4.oktobrī - Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas"