Izstādes jūnijā

Abonementā:

            "Lej, Jānīti, vaska sveci,

             Liec kārtiņas galiņā;

             Lai redzēja Jāņa bērni

             Jāņu nakti līgojot."

       Ciklā "Mūsu jubilāri" -

                   "Dzejniekam Jānim Peteram - 75"

                   "Rakstniekam Andrejam Dripem - 85"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                "Līgo lauki, līgo pļavas..."

                "Izlasi vasarā!"

 

Lasītava:

               "Līgo, līgo....."

               "Izvēloties dzīves ceļu!"