Izstādes aprīlī

Abonementā:

                "Latviešu grāmata laiku lokos"

                "Lieldieniņa braukšus brauca,

                 Olas veda vezumā....."

        Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                 "Dzejniecei Broņislavai Martuževai -90"

Bērnu literatūras nodaļā:

                 "Klāt pavasara svētki - Lieldienas!"

                  "Dators - gudrs, izpalīdzīgs, uzticīgs"

                  "Sniedz ķepu vecais, tālais draugs!"(Vikam-75)

Lasītavā:

                  "Nu atnāca Liela diena..."

                  "Zemes dzīļu noslēpumi"