Informācijas diena - "Kas meklē, tas atrod"(individuālās konsultācijas par darba meklēšanas iespējām internetā, CV veidnes utt.)