Izstādes martā

Abonementā:

                 "Dzīve kā skatuve...." 

                "1949.gada izvesto piemiņai"

              Ciklā "Mūsu jubilāri"-   

                              "Dzejniekam Vilim Plūdonim-140"

                               "Rakstniecei Aīdai Niedrai-115"

Bērnu literatūras nodaļā:

                            "Cik putni ir dažādi!"

                            "Vācu rakstniekam Ērikam Kestneram-115"

Lasītavā:

                           "Tavi palīgi - enciklopēdija un vārdnīcas"