Literāra stunda veltīta Margaritai Stārastei 100.jubilejā

"Par Tinci, Zīļuku, Pūcīti un citiem...."