Izstādes janvārī

Abonementā:

                        ".....janvārī saule no citas - no mīlestības nāk...."

                  Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                        "Dzejniekam Klāvam Elsbergam - 55"

                        "Rakstniekam Jānim Lejiņam - 60"

                        "Rakstniecei Dzintrai Žuravskai -75"

Bērnu literatūras nodaļā:

                       " Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā....."

                       " Jums zīmē Margarita Stāraste"

Lasītava:         " Ar degsmi par brīvu Latviju" (Barikādēm -23)

                        " Ko sola 2014. - Zirga gads Tev, man , visiem...."