Literāra pēcpusdiena ".....esmu tāds pats kā jūs......" veltīta L.Laicenam 130.jubilejā.