Apes bibliotēka gatavojas 110 gadu jubilejas svinībām

  23.augustā Apes pilsētas svētku laikā, Apes bibliotēka atzīmēs savu 110 gadu jubileju. Svinību ietvaros paredzētas erudīcijas aktivitātes, literāri- muzikāla kompozīcija ar dzejnieci Irisu Puidzi, kā arī tikšanās ar bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem.

   Plkst.12.00 bibliotēkas lasītavā un bērnu literatūras nodaļā atklās erudīcijas stunda „Nāc un piedalies”, kuras laikā ikvienam dalībniekam būs iespēja pārbaudīt savas prāta spējas dažādās aktivitātēs.

   Plkst.14.00 Apes bibliotēka visus interesantus aicina uz literāri-muzikālu Kompozīciju „Sirds valodā runājot” ar dzejnieci Irisu Puidzi un mūziķi Antru Zelču.

   „Dzejoļu krājums „Sirds valodā runājot” Irisai Puidzei ir pirmais, lai gan ar dzeju viņa ir draugos jau sen. Irisa labprāt runā iemīļoto autoru dzejoļus. Pamazām viņa saprot, ka tas ir arī viņas pašas izteiksmes veids – caur dzeju atklāt savas izjūtas. Irisas dzeja daudziem kļuvusi tuva” tā saka Ilona Vītola, grāmatas „Sirds valodā runājot” sastādītāja.

Par muzikālo pavadījumu gādās mūziķe, pianiste Antra Zelča. Kopš pagājušā gada, kad iznāca dzejoļu krājums, Puidze ir uzstājusies Jaunpiebalgā, Alūksnē, Saulkrastos un citur.

   Savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem,

    Kuri kopā ar mani

    Smejas un dzied,

   Ar kuriem kopā varu raudāt,

   Skaitīt zvaigznes

   Vai neprātīgi diet,

   Viņi nav apsēsti ar sarunām par mantu

Vai kaimiņu labklājību,

Bet var kopā ar mani,

Klusējot sagaidīt rītu,

Un tad, kad patiešām sāp,

Ar klusu atbalstu,

Ar pleca sajūtu

Viņi ir klāt- arvien....

Savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem.

                                        /Irisa Puidze/

    Pēc tam lasītavā Apes bibliotēkas bijušos un esošos darbiniekus, novada pagastu bibliotekāres, kā arī uzticīgos lasītājus pulcēs darbinieku prezentācijas veidā sagatavotais atskats uz bibliotēkas piedzīvoto pēdējo 10 gadu laikā. Tiks stāstīts par jaunas tehnikas ieviešanu bibliotēkas darbības uzlabošanai, ēkas remontu, spilgtākajiem piedzīvotajiem pasākumiem un par citiem bibliotēkai svarīgiem notikumiem.

   Ikviens ir mīļi gaidīs viesis Apes bibliotēkas 110 gadu jubilejas svinībās 23.augustā Apes tautas namā un bibliotēkā!