Izstādes jūlijā

Abonementā:

"Skan dziesmā tautas dvēsele..."

Ciklā "Mūsu jubilāri"

"Komponistam Jāzepam Vītolam - 150"

"Rakstniekam Aivaram Kļavim - 60"

Bērnu literatūras nodaļā;

"Lasītprieks un "Bērnu/jaunišu žūrija""

"Tava jaunā grāmata"

Lasītavā:

"Pasaules apceļotāja Ella Bezrukih aicina..."

"Zemeņu laiak izpriecas"