Izstādes jūnijā

Abonementā:

"Līgo pļavas, līgo lauki,

Jāņu dienu gaidīdami...."

Ciklā"Mūsu jubilāri"-

"Rakstniekam Ērikam Hānbergam - 80"

"Rakstniekam Jānim Mauliņam-80"

Bērnu literatūras nodaļā:

"Koši zied vasariņa"

"Izlasi vasarā!"

Lasītavā:

"Saudzēsim Latvijas dabu!"

"Līgo, līgo visa mana zeme!"