10.maijā plkst. 9.00 vēsturiska stunda 4.klasei.

!0.maijā plkst 9.00 vēsturiska stunda 4.klasei.