Izstādes aprīlī

Abonementā:

             "Dārza darbi pavasarī"

            Ciklā "Mūsu jubilāri"

                 "Rakstniekam Leonīdam Breikšam-105"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

               "Putni - pavasara vēstneši"

               "Dators - gudrs, izpalīdzīgs, uzticīgs"

               "tas var Jūs interesēt!"

 

Lasītavā:

              "Vesels un laimīgs!"