Izstādes martā

Abonementā :

          "Pasaule uz skatuves..."

           "Nezinātu Lielu dienu,

            Kad nekārtu šūpolītes..."

     Ciklā "Mūsu jubilāri"-

            "Rakstniekam Leonīdam Breikšam - 105"

Bērnu literatūras nodaļā:

           "Putni - pavasara vēstneši"

           "Dators - gudrs, izpalīdzīgs, uzticīgs"

           "Tas var Jūs interesēt!

Lasītavā:

            "Vesels un laimīgs!"