Izstādes

Abonementa: 

                     "Svece, svecīte, nededz tik ātri....

        Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                      "Dzejniecei Ārijai Elksnei-85"

                       "Divu mūzu kalps"( Uldim Zemzarim - 85)

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                         "Vakara pasaciņas"

                         "Esi draugos ar labu grāmatu!"

                          "Izlasi bērnu/jauniešu žūrijas"novērtētās grāmatas!"

Lasītavā;

                       "Manai Apei- 85. dzimšanas diena"

                        "Mīlestības uguns"