Tikšanās ar rakstnieku Valdi  Rūmnieku. 

(atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds)