Izstādes janvarī

Abonementā:

                      "Ziema būs gara

                       Meklējiet siltumu,

                       Meklējam gaismu cits citā."

                       "Krāsains brīnums uz palodzes"

           Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                       "Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim -150"

Bērnu literatūras nodaļā:

                      "Atkal klāt baltā ziema..."

                      "Bērnu dzejniekam Valdim Rūjam-85"

Lasītavā:   

                  "Atmiņu ugunskuru gaismā"  ( Barikādēm -22)

                  " 2013 - Čūskas gada prognozes"