Jaunajā stāstu grāmatā rakstniece tēlo dažādu paaudžu dzīvi 20. gs. deviņdesmito gadu un 21. gs. sākuma Latvijā - cilvēku cīņu par savu materiālo un garīgo pastāvēšanu, vērtību saglabāšanu.
Ilzes Indrānes darbi - no vairāku paaudžu tik iemīļotās "Lazdu laipas" līdz mūslaiku "Dievsunīšiem" - lasītājiem zināmi un tuvi. Tie bieži iezīmējuši būtiskus pavērsienus sabiedrības dzīvē, daudz lasīti, diskutēti, prēmēti. Šogad rakstnieces devums latviešu literatūrā novērtēts ar augstāko balvu - Triju Zvaigžņu ordeni.