Izstādes novembrī:

 

     Abonementā:

                       "Tauta.Zeme.Valsts".

                        "Latviešu vēsturiskais romāns"

    Bērnu literatūras nodaļā:

                         "Spēka vārdi Latvijai"

                          "Laba uzvedība jeb ceļvedis bērniem pieklājības

                            pasaulē."

           Lasītavā :

                          "Katrs darbs ir akmentiņš, lai augstāk celtos

                           mūsu tauta un valsts celtne visai nākotnei"

                                                                      (K.Ulmanis)