10.oktobrī    plkst. 17:00

Apes tautas nama

mazajā zālē

literāri - muzikālā pēcpusdiena

„Man ir laiks mīlēt”

 

  • ·       Dzestrajā rudens pēcpusdienā, malkojot siltu tēju, ieklausīsimies dzejas autores Māras Lazdiņas (Gaujiena) lasījumā par mīlestību un Ingas Rukas (Grundzāle) dziesmu salikumos.
  • ·       Interesentiem būs iespēja iegādāties grāmatas „Man ir laiks mīlēt” un „Dzejas krājums 9. sējums”, kurās ir apkopoti deviņu autoru darbi. Grāmatas cena Ls 3.00 – 4.00