Izstādes oktobrī

Abonementā -

              "To vari arī Tu!"

       Ciklā "Mūsu jubilāri"-

               "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei -114" 

               "Ingai Ābelei - 40"

Bērnu literatūras nodaļā -

                "Izlasi.Ievēro.Iemācies!"

                "Rakstniecei Vijai Upmalei - 80"

Lasītavā -

                "Mūzika saviļņo un paceļ"

                "Psiholoģija mums pašiem"