Izstādes septembrī

Abonementā:

            "Ar dzejoli uz dzērves spārna...."

      Ciklā "Mūsu jubilāri"-

             "Dzejniecei Lijai Brīdakai - 80"

Bērnu literatūras nodaļā:

             "Rudentiņš bagāts vīrs"

             ".....un skan kā dvēsele rudenī"

    Lasījumi 1.-2.klašu grupas bērnu žurijas ekspertiem no bērnu  žūrijas grāmatām.

Lasītavā:

             " Vai Tavs pagrabs ir piepildīts?"

              "1.septembris - Zinību diena!"