Jānis Bolis ir Amerikā dzīvojošs latvietis, kurš sarakstījis romānu par kāda vīrieša, Oskara, dzīvi, sākot no bērnības līdz pat brieduma gadiem. Grāmatā stāstīts par smagiem pārdzīvojumiem izsūtījuma laikā, izraidījumu no dzimtenes un šķiršanās sāpēm no tēva. Par nelikumīgām afērām pēckara gados un, protams, mīlestību, kas caurvij visu romāna attīstības gaitu.
Autora doma, sarakstot romānu, bija likt lasītājam pārdomāt un izanalizēt visdažādākos notikumus Oskara raibajā dzīvē un izvērtēt notikumu sekas un cēloņus. Šādā veidā autors piedāvā savilkt paralēles ar katra lasītāja dzīvē piedzīvotajām traģēdijām. Tomēr jāpiemin fakts, ka romāns nav autobiogrāfija, bet autora spēja prasmīgi variēt starp to, kas tiešām piedzīvots un to, par ko dzirdēts vai lasīts.
 “Šī grāmata ir tik aizraujoša, ka to gribas izlasīt vienā rāvienā. Tās autors advokāts Jānis Bolis saņem lasītāju pie rokas un ved līdzi Oskara Valtera dzīvei un domu pasaulei. Tā nav nekāda jaukā dzīve, un Oskars Valters nav varonis. Varbūt viņš par tādu būtu kļuvis, ja 1940. gadā nesagrūtu zēna dzīve. Oskars zaudēja tēvu, kurš pazuda Sibīrijā, bet viņiem abiem ar māti izdevās no Pleskavas atbēgt uz vācu nacionālsociālistu okupēto dzimteni. Kara beigās viņi nokļuva Vācijā, un pēc bēgļu nometnē pavadītiem gadiem emigrēja uz ASV.
Romānā attēlotas dramatiskas un pavisam nelāgas izmaiņas jauna cilvēka raksturā, ko ietekmēja Latvijas okupācija un turpmākais — bēgšana no dzimtenes, piedzīvotās bombardēšanas Berlīnē, uzvarētāju karavīru vardarbība. Oskars agri iemācās, ka ir reizes, kad var (un pat vajag) melot, kad var (un vajag) zagt, un morāles zaudēšana ievelk viņu arvien dziļāk noziedzīgās pasaules tīklos. Galu galā viņš atrodas tajā pašā pusē, kur Latvijas iekarotāji, likuma ēnas pusē.
Beigās Oskars Valters iedzen sevi strupceļā, no kura nav citas izejas, kā tikai simboliski pārdzimstot. Varbūt, nomainot vārdu un sākot jaunu dzīvi kopā ar agrās jaunības mīlestību Lauru tālu no ierastās pasaules Mahes salā, izdosies sevi atgūt. Varbūt — kaut gan tam grūti noticēt.” Rakstniece Anna Žīgure