izstādes jūnija mēnesī

Abonementā:

            "Līgo pļavas, līgo lauki

              Jāņu dienu gaidīdami..."

      Ciklā "Mūsu jubilāri"- "Rakstniekam Laimonim Puram -90"

Bērnu literatūras nodaļā:

               "Esi sveicināta vasara!"

                "Līgo saule, līgo bite..."

Lasītava:   

               "Jāņu tradīciju atspoguļojums latviešu literatūrā"

               'Izvēle tavās rokās"