Izstādes

Abonementā - "Eiropas Savienība.Problēmas.Perspektīvas."

                          "Mātes sirdij - Mūžības svars"

   Ciklā "Mūsu jubilāri"-   "Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75"

                                           "Rakstniecei Irmai Grebzdei - 100"

Bērnu literatūras nodaļā -   "No sirsniņas es mīlēju

                                                  Savu mīļu māmuliņu"

                                                "Gribu visu zināt!"

 Lasītava -   "Visskaistākie ziedi - Tev māmulīt!"

                     "No idejas līdz realitātei - veidosim dārzu paši!"