Janīnas Hohlačovaskrustdūriena tehnikā veidotas gleznas par ziedu tematiku.