Četras latviešu meitenes - Jolanta, Dace, Sintija un Zane nolēma pasauli padarīt par labāku vietu un piedalījās Eiropas brīvprātīgā darba nometnē Horvātijā. Palīdzējām citiem, dabai un arī pašas sev. Nometnes nosaukums bija "Clean Nature, Clear Mind" (Tīra daba, skaidrs prāts - no angļu val.) un tā risinājās divas nedēļas nelielā Horvātijas pilsētiņā Samoborā.

    Paralēli kopšanas un radīšanas aktivitātēm, katru dienu kāda dalībnieku grupa bija atbildīga par mirkļu tveršanu un labāko dienas fotogrāfiju izvēli. Tā nu divu nedēļu laikā tapa neskaitāmi fotoattēli. Šajā izstādē piedāvājam iepazīties ar projekta laikā veiktajām aktivitātēm, skaisto Horvātijas dabu un vietām, kurās pateicoties šim projektam, mums bija iespējams paviesoties.