Svētku priekšvakarā, 3.maijā Annas bibliotēkā notika pasākums "Vēstures stāsti, sarunas, kopīgs cienasts".

Bibliotēkas vadītāja kopā ar kultūras nama vadītāju Vizmu bija sagatavojušas spēles, kuras izspēlējot, iepazinām savu pagastu, Alūksnes novadu un vairāk uzzinājām par Latviju. Katrs dalībnieks saņēma nelielu dāvaniņu, kas atgādinās par savu novadu. Paši klājām galdu un sarūpējām cienastu.

Esot visiem kopā, diskutējot par 4.maija notikumiem pagātnē, izspēlējot spēles, paši sev radījām skaistus svētkus.

Tagi: Alūksnes novads, Annas bibliotēka, Baltā galdauta svētki