Tuvojas Ziemassvētki un gada izskaņa, kad gribas mazliet apstāties un atskatīties, it sevišķi, ja ir kāds īpašs gadījums - šogad Annas bibliotēkai 120 gadu jubileja, tādēļ vēlos padalīties savās pārdomās par bibliotēkas daudzajiem gadiem.

   Annas bibliotēka pastāv jau 3 gadsimtos un katrā no tiem ir bijušas dažādas pārmaiņas, bet grāmatas - visa pamats, un tās lietotāji ir izmantojuši paaudžu paaudzēs. Pašos pirmsākumos bibliotēka bija bezmaksas bibliotēku biedrības paspārnē. Tās biedri bija aktīvi kultūras dzīves veidotāji pagastā, bijis arī savs koris, teātris. Tādēļ arī līdz pat mūsdienām dažādi pasākumi bibliotēkā ir neatņemama sastāvdaļa, viesojušies daudzi literāti un dažādu profesiju pārstāvji, notikumus pievilcīgākus veidojuši paši pasākumu dalībnieki ar dažādām aktivitātēm. Tēmas bijušas visneiedomājamākās. Prieks, ka tie ir vajadzīgi – to pierāda kuplais apmeklētāju pulks un jautājums: kad būs nākamais?

            Bijuši katram laikmetam atbilstoši notikumi – tematiskās pēcpusdienas, vakari, literārās tiesas, diskusijas, dažādi pasākumi (it īpaši bibliotekārās stundas) sadarbībā ar skolu, organizētas izstādes un konkursi, ekskursijas, literatūru popularizējoši pasākumi, izdoti „starmeši”, „zibšņi”, sienas avīzes, pagasta avīzīte „Mēle”, notikusi arī izrāde „Bibliotēkas stāstiņi”. Bibliotēkā viesojušies (visaktīvāk no 1970.gada) daudzi cilvēki, visvairāk novadnieki: literāte Vita Vīksna (vairākas reizes), režisore Lilija Duka, dzejniece Skaidrīte Kaldupe, dzejnieks Gunārs Selga, rakstnieks Jānis Mauliņš, rakstnieks Aleksandrs Pelēcis, Dzintra Sapule, dzejniece Vēsma Kokle-Līviņa, grāmatas „Skaidas” autors Alfreds Dāvids, stiliste Sanita Adlere, Tautas dziedniecības institūta direktore Ilze Jansone, dzejniece Kornēlija Apškrūma, psiholoģe Daiga Sliņķe, dziedošā ģimene Sanita un Didzis Eglīši, „Putnu” Jānis jeb Jānis Brikmanis, dzejniece Līvija Jukumsone, dzejnieks Māris Ievednieks, bijusī Annas skolas skolotāja Inta Vilka, pirtniece Anna Lutere, dzejniece Marika Svīķe, literāte Irisa Puidze, Iveta Krūmiņa un citi Gulbenes literātu kluba dalībnieki, Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” aktieri u.c.

Annas pagasta cilvēki ir ļoti radoši un viņu darbošanās pasākumus padara interesantākus, piemēram, savā laikā teātru režisors Adolfs Čerbikovs, rokdarbniece un daudzu pantiņu autore Jausma Kalna, pensionāru padomes priekšsēdētāja Gunta Rozīte, Iveta Vaivare ar daudzveidīgo un muzikālo leļļu izstādi, Iveta Jogure ar krāšņajām ziedu izstādēm, daudzu grāmatu dāvinātājs - mecenāts Daumants Viks no Ziemeļkalifornijas, „krīzes neskartie” optimisti Mudīte un Luijs Prūši, Ināra Apsīte un Eva Aizupe, Inese Skudra – dažādu nodarbību vadītājas, mežzinis Armands Apsītis par kultūrvēsturisko mantojumu, Vija Miķelsone par dzimtas vēsturi, Milda Egle ar saviem ceļojumu stāstiem, kā arī daudzus pasākumus nemaz nevaram iedomāties bez muzikālā noformējuma Leonoras Dambītes un Ritas Bogdanovas izpildījumā un mūsu kopīgajām sadziedāšanās reizēm. Paldies visiem, arī tiem, kurus nepieminēju, jo ikviens apmeklētājs sniedz lielu ieguldījumu bibliotēkas attīstībā.

Organizētas nodarbības, kursi, kā, piemēram, „Skaistums jākopj jebkurā vecumā”, „Daiļdārzniecības teorija un praktiskās nodarbības”, Datorapmācības, Angļu valodas kursi, Projektu rakstīšanas kursi, Auduma ziedu gatavošana, Sveču liešana, Adventes vainagu un Ziemassvētku rotājumu gatavošanas darbnīcas.

Visos laikos, kamēr vien pastāvēja Annas pamatskola, notika sadarbība ar skolas kolektīvu. Skolotāji mudināja skolēnus vairāk lasīt grāmatas, palīdzēja dažādu pasākumu, konkursu organizēšanā, kā arī piedalījās bibliotekārajās stundās. Skolēni bija čakli palīgi novadpētniecības materiālu vākšanā un apkopošanā.

Novadpētniecības darbs, pagasta vēstures izpēte, apkopošana ir neatņemama bibliotēkas darba sastāvdaļa visos laikos. Cilvēku atsaucība pagātnes notikumu atspoguļošanā, liecību sniegšanā, aprakstu veidošanā, fotogrāfiju izpētē u.c. ir ļoti liela, daudzi iesniedz vēsturiskas liecības pēc savas iniciatīvas. Paldies visiem par līdzdalību.

Bibliotēkā darbojušies pulciņi un biedrības: Zinību biedrība, Sieviešu padome, Literārais pulciņš, Pensionāru padome, biedrība „Nāc pretim”.

Katrs bibliotēkas vadītājs savu darbu organizējis pēc vislabākās sirdsapziņas. Tā ir bibliotēkas dvēsele. Gribas nosaukt bibliotekārus pateicībā par ieguldīto darbu bibliotēkas attīstībā: pirmajam organizētājam Aleksandram Vīksniņam un viņa iesāktā darba turpinātājiem: Emīlijai Vīksniņai, Emmai Šķipsnai, Martai Eglītei, Francim Brakšam, Klaudijai Lepikai un ilggadējai (45 gadi) bibliotekārei Ārijai Duncei, kura man nodeva bibliotēkas dārgumus, lai es, nerimstošā darbībā, tās pakalpojumus veidotu laikmetīgus un lietotājiem draudzīgus, jau sešpadsmit gadi aizritējuši nemanot.

Šogad bibliotēka saviem apmeklētājiem dāvina lirisku dzejas kompozīciju „Es tev siltu ugunspuķi dāvināšu”. Viesosies Gulbenes novada dzejnieces Iveta Krūmiņa un Daiga Kalinka, muzikālās pauzes – akustiskais vokāls Andris Kozuls (ģitāra), krāsaini mirkļi – Daigas Kalinkas gleznas. Laipni aicināti bibliotēkā 15.decembrī plkst.15.00.  

Ziņu sagatavoja:

Ina Balaņuka


Annas bibliotēkas vadītāja

Tagi: jubileja, Annas bibliotēka