No 7. - 12.martam bibliotēkā pastiprināti tiek pievērsta uzmanība pakalpojumiem, kuri veicina e-prasmu apguvi un e-pakalpojumu izmantošanu. Īpaši aicināti izmantot informācijas tehnoloģijas visi, kuriem ir kaut mazākā interese, varbūt arī dzīves nepieciešamība. Saņemsiet konsultācijas un palīdzību.

Konsultācijas un palīdzību var saņemt bibliotēkā arī ikdienā, darba laikā, kā arī iepriekš piesakoties - apmācības. 

8.martā pasākums bija veltīts Sieviešu dienai, bet ieguvums bija arī e-iespēju izzināšanā un daudzos citos e-pakalpojumos #LibdayLV